25 Sep, 2018 - 05:27
Menú

Comentarios

Va dir ...

-- Eduardo Arroyo

Online?
Actualmente hay 236 invitados y 0 usuarios registrados en línea.

Puedes loguearte o crear una cuenta nueva aqui.

e-madrid.org

e-barcelona.org
Mascarell: "Montoro debe entender que no es malo destinar dinero a la Cultura"

Un plenario unipersonal

Manifiesto de los trabajadores del MACBA

El Macba despide a nueve trabajadores, el 10% de su plantilla

NUEVO PLAN DE MASCARELL

e-norte

e-sevilla.org
[no title]

[no title]

[no title]

[no title]

[no title]

  

649 lecturas 
CIUTADANS

Els ciutadans necessiten compromisos específics per a poder confiar en els seus governants. Proposen mesures concretes perquè les assumisquen els polítics.La proposta es fa extensiva a banquers, col·lectius de rellevància pública i ciutadania en general

Les assemblees 15M de València han consensuat un contracte ètic perquè els polítics que es presenten a les eleccions el firmen. El document s'ha enviat als polítics de les circumscripcions del País Valencià i s'espera una resposta -activa o passiva- amb data límit el 15 de Novembre. El contingut del text és el següent:


Contracte de compromís ètic amb els ciutadans i ciutadanes d'aquest país.Jo, ____________________________________________, amb DNI ______________, candidat a Diputat al Congrés dels Diputats em compromet personalment i per damunt dels dictats del meu partit a:

1.-Reunir-me personalment amb els meus electors a la Plaça 15 de Maig de València (davant de l'Ajuntament) una volta cada tres mesos per tal d'explicar les tasques que s'han anant desenvolupant en eixe temps al Congrés, els projectes pendents pels pròxims tres mesos i consultar així els ciutadans i ciutadanes valorant i assumint les seues opinions i inquietuds.

2.-Obrir vies de consulta i participació ciutadana directes i no manipulades. Consultes per internet, reunions a les places i cases de cultura dels barris i pobles, debats en xicotets periòdics i ràdios comunitàries, consultes mitjançant signatura electrònica, referèndums, consultes als col·lectius especialment afectats per les mesures a adoptar, i altres mètodes de participació i consulta constant. Sóc conscient que cal aprofondir el desenrotllament de la democràcia i obrir el govern de les nacions a les nacions mateix.

3.-Renunciar a qualsevol compensació que no corresponga estrictament a la meua tasca de representant del poble al poder legislatiu. Mentre els ciutadans a qui represente tinguen un sou anual del voltant de 22.000 euros, el meu s'equipararà en quantitat, indemnitzacions i prestacions al de qualsevol treballador tècnic o qualificat, com ara un metge, enginyer o professor. Igualment, renuncie a tota renda o pensió més enllà de la que em puga correspondre per les meues cotitzacions al sistema públic de la Seguretat Social. Renuncie també, per incompatibles, a rebre qualsevol ocupació, sou, emolument o regal de qualsevol fundació, empresa o institució mentre siga representant del poble. Promouré que aquestes mesures siguen adoptades per la resta de Diputats i Senadors, denunciant l'abús i malbaratament que allò comporta a les arques del país.

4.-Promoure la modificació de l'actual Llei electoral, i els articles constitucionals escaients a l'efecte, corregint els factors afavoridors del bipartidisme en detriment de les minories, les quals queden excloses i sense interlocutors al Parlament. Per açò tindré en compte les sensibilitats del carrer i obriré vies de participació com ara internet, reunions, debats en ateneus o xicotets mitjans de comunicació, etc.

5.-Entendre que la primera i principal raó per la qual vivim en comunitat i paguem impostos és la de satisfer les nostres necessitats d'aliment, vestit, vivenda i salut. Açò significa no sols que són IRRENUNCIABLES els nostres serveis públics de sanitat, educació i prestacions, sinó que no s'han de retallar i que han d'anar avançant per a proporcionar més i millors serveis.

6.-Davant de qualsevol controvèrsia sobre el contingut de la present carta ètica compromisòria accepte com a interlocutor vàlid per solucionar les reclamacions dels meus representats al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, amb el compromís exprés d'acceptar i complir amb la seua resolució, inclosa l'acció revocatòria que em puguen plantejar, pel cas de no assolir un mínim del meu programa electoral a meitat de la meua legislatura.

SIGNATURA 

 D'altra banda, el 15M de València, lluny de criticar sense construir, aporta una sèrie de propostes concretes i assumibles. Les propostes es fan extensives a banquers, col·lectius de rellevància pública i ciutadania en general. El document sobre les esmentades propostes és el que segueix:Carta oberta als polítics sobre els posicionaments bàsics que els demanem perquè assumisquen enfront les properes eleccions. Nosaltres, part del poble sobirà, necessitem compromisos concrets per poder confiar en els nostres governants, i particularment ara de cara a les eleccions del 20-N. Nosaltres, per fer front i superar aquesta crisi proposem una sèrie de mesures concretes i assumibles sobre les quals vostés s'han de posicionar. Són les següents:A.-Pels polítics:-Equiparació del sou i indemnitzacions per desocupació i prestacions, a les de qualsevol treballador tècnic o qualificat, com ara un metge o un professor. -Suspensió de tot privilegi com pensions vitalícies, indemnitzacions milionàries, o compatibilitat del càrrec públic de legislador amb altres ocupacions com ara assessor o directius d'empreses privades. El càrrec de representant del poble és vocacional de servei, no motivat per l'ànim de lucre.-Suspensió de la immunitat jurídica pels parlamentaris. El Dret Penal és suficient per defendre l'inocent de les denúncies falses i calumnioses.-El contingut del programa electoral condicionarà el desenvolupament de l'activitat parlamentària del candidat i del seu partit. El compliment de l'esmentat programa electoral serà exigible pels ciutadans davant dels Tribunals. Aquell programa electoral es tindrà en compte per valorar la perícia, aptitud i trajectòria democràtica del partit i del candidat concret.B.-Pels bancs i grans fortunes:-Prohibició de tot tipus de rescat o injecció de capital públic, o bé caldrà nacionalitzar-los si els hem de pagar de l'erari públic.-Eliminació dels paradisos fiscals. Prohibició d'invertir-hi.-Regulació i sanció de les pràctiques bancàries, control de la fuga de capitals.-Augment del tipus impositiu progressivament per a les grans fortunes i bancsC.-Pels mitjans de comunicació:-En tant que modernament es constitueixen com a factor públic d'influència i mitjà de participació i generador d'opinió, vertader 5é Poder del nostre sistema polític, cal regular-los com a tals democratitzant i tranparentant la seua gestió, protegint la llibertat d'expressió i d'informació professional i prohibint els monopolis dels grups mediàtics. Doncs, en el mateix sentit que el bipartidisme afebleix el debat parlamentari, el monopoli informatiu empobreix les opcions per solucionar els actuals problemes socials.D.-Per a nosaltres:-Control de l'economia submergida, el frau laboral, l'acaparament d'ocupacions i hores extres en detriment del repartiment del treball.E.-Protecció dels Serveis Públics:Si algú està legitimat per reclamar garanties del seu crèdit mitjançant reformes constitucionals, eixos som nosaltres, que sostenim aquesta "casa" amb el nostre alè i treball. Abans que a qualsevol Codi legislatiu, rau de manera primera i principal com a motiu de per què ens constituïm en societat i no vivim cadascú a la seua el tenir cobertes les nostres necessitats de vivenda, aliment, vestit, sanitat i traspàs de cultura. És IRRENUNCIABLE mantenir uns serveis públics i col·lectius per aquests aspectes, que arriben a tothom que visca en aquesta "casa", que siguen de qualitat superior i sempre capdavanters, i que paguem -com santament venim fent- mitjançant els nostres impostos i cotitzacions pel nostre treball. Aquests serveis públics SEMPRE han de tenir recursos econòmics, tècnics i de personal suficients. Una volta cobertes aquestes partides pressupostàries podrem invertir en la resta que a vostés se'ls acudisquen com events de calat mundial, quotes a organitzacions internacionals, sobresous, intervencions en altres països, etc.<!--pagebreak--> Possibilitat d'ampliacions a: indignatsdeleliana@gmx.es (Miguel o Guillem)


Jueves, 03 Noviembre, 2011   Enviar esta historia a un amigo  Versión imprimible  

Technorati iconDigg icondel.icio.us iconYahoo MyWeb iconGoogle iconMeneame icon

Comentarios

Mostrar Orden
EX-AMICS DE L'IVAM

Buscar Google
Búsqueda

InterACCIONES (post) ELECTORALES


Sobre las relaciones del arte con los mecanismos de participación política, no sólo electoral

Ara TV


e-valencia TVDestrucción a toda costa
Informe anual de Greenpeace que analiza el estado del litoral Entre el lamento general y la falta de acción política para protegerlo, el litoral se nos sigue escapando entre las manos. Descargar PDF
Nuevo informe 2007

Relacionado

La noticia más leída en relación al tema CIUTADANS:
Modernidad y contemporaneidad

Llenguatge
Idioma preferido:


Revista Mono


Mono Special Edition: e-valencia. Stuttgart. On Difference #1

Mono Blog


Tribuna blogs

*

*

*

AVUI

Bienal de Valencia
»»Bienal de Valencia_Participa««

»»Bienal de Valencia_Noticias««

»»Bienal de Valencia_Info««

Categorías

Ciutadans
 


 ¿Has perdido tu contraseña?
 ¿Nuevo usuario? ¡Registrate!